Ceník příjmu odpadů

Kód odpadu
Název (jednotka)
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
170101
Beton bez armatury do 40x40cm bez příměsí (t)
150,00
181,00
170101
Beton s příměsí zeminy (t)
350,00
424,00
170101
Beton s armaturou (t)
650,00
787,00
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků bez příměsí (t)
350,00
424,00
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, s příměsí dřeva, železa a plastů (t)
850,00
1 029,00
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek, s příměsí dřeva, plastů,igelitů a hadrů (t)
1 650,00
1 997,00
170302
Asfaltové směsi do 40x40cm bez příměsí (t)
350,00
424,00
170302
Asfaltové směsi s příměsí zeminy (t)
650,00
787,00
170504
Zemina a kamení - pouze občané (t)
350,00
424,00
170506
Vytěžená hlušina - jílovitá zemina (t)
-
nepřijímáme
170508
Štěrk ze železničního svršku (t)
120,00
145,00
Uváděné ceny jsou pro odpady o kusovosti do 40 x 40 cm, u kusovitosti nad 40 x 40 cm je cena 350 Kč / tuna.
Jedná se o odpady kategorie O - ostatní. Odpady kategorie N - nebezpečné, přijímáme pouze po domluvě předem.
Provozní doba: PO - PÁ - 7:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 | SO: 8:00 - 11:00
Další druhy odpadů dle dohody po telefonu: +420 731 859 500, E-mail: provozovnark@kenvi.net (včetně NO).
Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů dle ustanovení §14 odst.1 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje pod č. j. KUKHK-22303/ZP/2017/Př-10 dne 24.10.2017 
© 2023 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu